Garanti och reklamation

1.1
Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis. Olika varor har olika garantitider. Läs mer nedan om vad som gäller för din vara. För att garantin ska gälla på våra olika fordon krävs att all service, underhåll och reparationer som skall utföras enligt respektive användarmanual och service schema är utförd av en verkstad samt att kvitton finns på detta.

1.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på hemsidan. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.

1.3
Vi står alltid för returfrakten för godkända reklamationer.

1.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

1.5
För att garantin ska gälla på våra olika fordon krävs att all service, underhåll och reparationer som skall utföras enligt respektive användarmanual och service schema är utförd av en verkstad samt att kvitton finns på detta.

Garantin omfattar inte

  1. Fel eller skador som uppstått i samband med felaktigt handhavande av produkten, felaktig montering/justering/inställning eller på grund av bristande skötsel och service.

  2. Om fordon trimmats, om delar förändrats från sitt originalutförande eller om andra delar än originaldelar använts.

  3. Fordon som använts för kommersiellt bruk.

1.6
Vid godkänt garantifel står vi för kostnaden för reparationen. Vid ett garantifel kontakta alltid först vår kundtjänst. Verkstaden du lämnar in ditt fordon till ska innan utförd garantireparation kontakta oss. Reparationer utförda utan ett godkännande ersätts inte. Du ansvarar själv för att hitta en verkstad nära dig samt för att boka en tid där. Det är även ditt eget ansvar att hämta och lämna ditt fordon på en verkstad för reparation.

1.7

Motorfordon

Vi lämnar två års garanti på våra motorfordon, t ex mopeder, motorcyklar och fyrhjulingar. Notera att garantin för batterier på bensindrivna fordon är 3 månader. Läs mer nedan. Utöver detta finns en femårig motorgaranti på alla 4-taktsfordon från DRAX och Kymco som vi erbjuder i samarbete med Midland Oil. För Midlands garantivillkor klicka här. De två års garanti vi lämnar som garanti innefattar fabrikationsfel/ursprungsfel, dvs de fel som finns som kan härledas till tillverkningsfel. Garantifel innefattar ej intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras vid montering eller i samband med service och inte heller förslitning av förbrukningsdetaljer som t ex batterier, däck, bromsbelägg, vajrar, lampor eller annan normal förslitning.

Ett batteri är en förbrukningsvara och för det gäller tre månaders garanti. För att ett batteri skall få en maximal livslängd är det viktigt att man följer skötselråden. Glöm inte att ett batteri skall underhållsladdas om fordonet inte körs regelbundet eller om du vid varje starttillfälle kör mindre än 10 km.

El-moped

Vi lämnar två års garanti på våra motorfordon, inklusive elmopeder. Notera att garantin för batterier är två år under förutsättning att det laddats minst en gång per månad även och speciellt när fordonet inte används. De två års garanti vi lämnar som garanti innefattar fabrikationsfel/ursprungsfel, dvs de fel som finns som kan härledas till tillverkningsfel. Garantifel innefattar ej intrimnings- eller justeringsåtgärder som kan erfordras vid montering eller i samband med service och inte heller förslitning av förbrukningsdetaljer som t ex däck, bromsbelägg, vajrar, lampor eller annan normal förslitning.

Elcyklar
Elcyklar har två års garanti. Även alla elektriska komponenter och motorn har två års garanti. För batteriet gäller ett års garanti förutsatt att du laddat det minst en gång per månad, även om cykeln inte använts. Normal förslitning omfattas inte av garantin. Exempel på delar som anses ha en naturlig förslitning är tex. däck, vajrar, bromsbelägg, kedja, ekrar och lampor. För att man ska kunna tillgodoräkna sig garantin krävs att all service, underhåll och reparationer utförts enligt de intervaller som finns beskrivna i manualen.

Cyklar
Vanliga cyklar har två års garanti. Garantin omfattar ej förbrukningsdetaljer som t ex t ex bromsbelägg, kedja, lampor, däck eller ekrar.

Snöslungor
Våra trädgårdsmaskiner, t ex snöslungor, har två års garanti. Garantin omfattar ej förbrukningsdetaljer som t ex brytpinnar, drivremmar, filter, vajrar, lampor eller däck.

Tillbehör
För tillbehör gäller ett års garanti.

Reservdelar
Reservdelar har ett års garanti med undantag för slitagedelar och verkstadsarbeten som har tre månaders garanti. Garantin för batterier är tre månader, förutom batterier för elcyklar som har ett års garanti.