Elmopeder - Miljövänliga scooters!

Köp din elmoped online

Tänk att det går att köpa elmopeder online idag! Så var det dock inte förr minsann. Även om Sverige har en väldigt lång tradition av mopedägande, som började under tidigt 1950-tal, började dessa fordon dyka upp som ett enklare och smidigare alternativ till annars populära motorcyklar. Så vanligt blev det att begrepp så som mopedkultur och mopedburen ungdom började dyka upp i vardagligt språkbruk. Men icke fanns det på den tiden elmopeder! Elmoppar var fortfarande en sällsynt syn!

Med förändringar i såväl samhällsklimat som ständigt stigande bensinpriser har däremot efterfrågan på alternativa färdmedel ökat idag, och elmopeden har snabbt sett sin framgång stiga till skyarna. Det är i detta sammanhang som allt fler har kommit att välja en elscooter. Men vad kännetecknar elmopeder och elscootrar? Att helt enkelt konstatera att dessa fordon är eldrivna mopeder vore att underskatta den omvälvande tekniska utvecklingen som de faktiskt representerar. Men det stämmer såklart att de drivs med batteri snarare än fossila bränslen. Det första man märker om man testar en el moped är därmed att avsaknaden av förbränningsmotor gör fordonet extremt tystgående. Med hög verkningsgrad och effektiva batteripaket har mopederna en väldig hög nivå av kraftöverföring som gör att de i sin natur har lång räckvidd. Detta följer av borstlösa motorer och kvalitativa märkesbatterier som leder till väldigt låg nivå av slitage och pålitlig drift. Elmopeder slår idag i mångt och mycket vanliga mopeder på fingrarna.

Vilka fördelar har elmopeder? Utöver ovan nämnda tysthet och drivsäkerhet så är ekonomi en faktor som väger tungt vid elmopeder. Eldrivna scootrar har särskilt förmånliga drift-, försäkrings- och underhållsomkostnader. Jämfört med en personbil eller en vanlig moped så har en elmoppe väldig låg milkostnad. Försäkringsmässigt så är premien generellt sett lägre än för en motsvarande eu-moped. Utöver detta så är serviceintervallet förmånligt, och utan motorslitage behöver man endast bry sig om att underhålla däck, bromsar och andra komponenter som oundvikligen slits.

Enough said! Finns det några nackdelar med elmopeder? När dessa mopeder var nya så var begränsad räckvidd en återkommande kritik. Men med allt kraftfullare batteriuppsättningar så är detta inte längre ett problem. Hur långt man faktiskt kan åka varierar utifrån ett stort antal faktorer. Inte minst påverkar vägförhållanden, antalet inbromsningar och så vidare. I allmänna ordalag kan man konstatera att en eldriven moped tar dig från allt mellan 30 kilometer till 60 kilometer och uppåt.

Är elmopeder det en bra investering då? En ständigt återkommande fråga är huruvida elektriska scootrar och elmoppar är ett bra och långsiktigt köp eller helt enkelt en förlustaffär. Tar vi samtliga faktorer i åtanke så är det svårt att inte återkomma till att de verkligen är ett prisvärt och realistiskt alternativ att köpa en elmoped. Särskilt i tider då kostnaderna för lokaltrafik är i en stigande trend med allt dyrare biljettpriser. Jämfört med övriga fordon så drabbas inte elfordon och elmopeder av någon egentlig värdeminskning. Så till skillnad från vid ett bilinköp så är ekonomisk förlust inte en given del av ägandet. Ser vi bortom våra egna och individuella förutsättningar så gynnas även miljön väldigt mycket av den pågående övergången till eldriven transport. Elmopeder är miljösnälla! Eftersom elmoppar inte släpper ut någon koldioxid alls och då batteriet är återvinningsbart så har de en klimatpåverkan som är försumbar. På så sätt är det inte bara en bra investering med en elmoped när det kommer till den egna rörligheten och ekonomin, utan även när det gäller miljön och framtida generationers möjligheter till bra och rättvisa förutsättningar.


Hyr elmoped
Långtidshyr elmoped från MOVS. Obundet eller bundet abonnemang.