Batterier & laddare för mopeder & motorcyklar

Batteri och Laddare

31 artiklar

per sida

31 artiklar

per sida

Batteri och laddare av hög kvalitet

Det finns olika typer av moped batterier. Ett litiumbatteri är ett moped batteri som innehåller bland annat litium i metallisk form. Litiumbatterier har högre energitäthet än ett blybatteri och har normalt dubbelt så hög nominell cellspänning (3,0 eller 3,6 V). Ett moped batteri som innehåller litium är miljöanpassat. De är helt fria från tillsats av tungmetallerna kvicksilver eller kadmium eller bly.


Blybatteri är den vanligaste typen av batteri som används i bilar. Den är tung, men lagrar mycket energi. En blyackumulator måste underhållas genom att man fyller på vatten, eftersom vattnet långsamt avdunstar, varvid svavelsyrans kontakt med blyet minskar. Vattenpåfyllningen måste därför göras med speciellt batterivatten som är destillerat eller åtminstone avjoniserat. Det finns även slutna blyackumulatorer som inte behöver underhållas, där i vissa fall elektrolyten är i form av en gel.


Fördelarna med ett moped batteri som innehåller litium är dels vikten, ca 70% lättare än blybatteri för samma ändamål, dels livslängden som oftast är 3–5 gånger längre. Medan ett blybatteri tar skada (förkortad livslängd) av för djup urladdning, kan litiumbatteriet laddas ur till det är helt tomt, utan att detta påverkar moped batteriet. Det är dock viktigt att man även underhållsladdar ett litiumbatteri för att behålla dess livslängd. När man köper ett litiumbatteri eller en moped eller elcykel som har litiumbatteri ska man vara noggrann med att kontrollera att elcykel eller moped batteriet har celler från ett väl känt märke då det finns oseriösa batteritillverkare som använder material från koboltgruvor i Kongo där arbetare lever under livsfarliga förhållanden. Hur fungerar ett moped batteri? Ett batteri är en anordning som omvandlar kemisk energi direkt till elektrisk energi genom en elektrokemisk reaktion. Den kemiska energin lagras i batteriets aktiva material och den elektriska energin används vid urladdningen t.ex. i en glödlampa, en mobiltelefon eller en laptop. Vid urladdningen flyter en ström av elektroner från batteriet genom en yttre elektrisk krets. Om det är ett laddningsbart moped batteri kan batteriet återladdas genom att driva elektronerna med en yttre spänningskälla åt andra hållet.