Du har väl inte missat att försäkra din moped. Med en mopedförsäkring kan du känna dig trygg och njuta av åkturen. I första hand gäller försäkringen för dig som äger mopeden. Har du en familjemedlem eller en vän som använder mopeden och du står som ägare så gäller fortfarande mopedförsäkringen.

Alla mopeder oavsett om det är klass 1, klass 2, bensindrivet eller eldrivet ska vara försäkrade, vilket betyder att om fordonet är i trafik så måste fordonets registrerade ägare ha en mopedförsäkring. För att mopedförsäkringen ska sluta gälla måste fordonet ställas av helt och hållet. En mopedförsäkring täcker skador som uppstår på annans fordon om du eller någon använder ditt fordon och orsakar en olycka.

Mopedförsäkringen täcker inte skador på det egna fordonet. Däremot kan du teckna andra fordonsförsäkringar, som hel- eller halvförsäkringar för att täcka kostnaden på det egna fordonet.

För mopeder från Drax och Kymco finns en märkesförsäkring från Insplanet med fast pris från 1695 kronor per år. Försäkringen kompletterar din mopedförsäkring så att du får ersättning vid stöld, vagnskada och brand. Mopedförsäkringen tecknas hos ditt vanliga försäkringsbolag. Vi utför årligen generella undersökningar av kostnaden för en trafikförsäkring hos de olika försäkringsbolagen. Utifrån det kan vi ge en rekommendation om vilket eller vilka försäkringsbolag som är billigast innan du tecknar din mopedförsäkring.

En mopedförsäkring för moped kostar ca 2000 kronor per år beroende på vart du bor, vilket bolag du tecknar hos, vilken modell du har etc. En helförsäkring för moped kan kosta mellan 3500–8000 kronor per år. Även det är beroende på tidigare listade parametrar. Kontakta ditt försäkringsbolag för prisuppgift. Läs mer om Insplanet försäkring här.

Kontakta oss via mail om du vill veta vad en försäkring kostar för den modell du är intresserad av innan du köper den. Vi kan ge dig ett registreringsnummer för den modell du är intresserad av så kan du fråga försäkringsbolagen innan köp.